2016. június 15., szerda

Szervezeti átalakulások a Líra csoportnál

Ez év júliusától megújult szervezeti modellben működik tovább a Líra Kiadói Csoport. 
Új kiadói márkaként elindul a 19–20. századi emlékiratok, naplók, kultúrtörténeti munkák kiadására specializálódott Szépmíves Könyvek műhelye, ezzel a cégcsoport
 kiadói márkáinak száma nyolcra bővül. Nyáry Krisztián az elmúlt évben kiadóvezetőként sikeresen bővítette az Athenaeum és a Magvető Kiadó olvasóinak körét, 
a jövőben pedig a Líra Könyv Zrt. kreatív igazgatójaként a teljes cégcsoportra koncentrálva végzi ezt a munkát. A Magvető Kiadót júliustól Dávid Anna, 
az Athenaeum Kiadót Szabó Tibor Benjámin eddigi főszerkesztők igazgatóként vezetik tovább. A Szépmíves Könyvek élén Kovács Attila Zoltán, 
a Helikon Kiadó korábbi irodalmi vezetője áll majd.

Képtalálat a következőre: „magvető logó”
Rekordforgalmat bonyolított a tegnap zárult Ünnepi Könyvhéten a Magvető: a legismertebb hazai szépirodalmi könyvkiadó 60%-kal növelte forgalmát az egy évvel ezelőttihez képest. De nemcsak a könyvhét, hanem a 2015-ös év és 2016 első félévének lendületesen bővülő eladási adatai is azt igazolják, hogy a kiadó tavaly hivatalba lépett új vezetésének sikerült bővítenie az igényes szépirodalmat kereső olvasók körét. A kereskedelmi siker nem járt együtt a patinás kiadói hagyományok és a magas minőségi szempontok csorbulásával, az elmúlt évben a legfontosabb irodalmi díjakat új magvetős kötetek és szerzőik nyerték.

Képtalálat a következőre: „athenaeum logó”
A Magvetővel részben közös szakmai bázison működő, igényes szórakoztató és ismeretterjesztő irodalmat kiadó Athenaeum is forgalombővüléssel zárta az első félévet, és a további növekedésre koncentrálhat. Az Athenaeum Kiadó szervezetén belül, de önálló kiadói márkaként, azaz imprintként júliustól létrejön a Szépmíves Könyvek műhelye, amelynek fő profilja a 19–20. századi emlékiratok, naplók, kultúrtörténeti munkák kiadása lesz. Márai Lola, Ignotus, Jászai Mari, Karády Katalin és mások kötetei ősztől kerülnek a könyvesboltokba. A Szépmíves Könyvek főszerkesztője, Kovács Attila Zoltán irodalomtörténész korábban a Helikon Kiadó irodalmi vezetőjeként dolgozott, egyebek mellett nevéhez fűződik Márai Sándor, Weöres Sándor, Bánffy Miklós és Kós Károly műveinek gondozása.

Dávid Anna több mint húsz éve dolgozik könyvkiadóknál különféle területeken, 2001 és 2007 között a Magvető munkatársaként a kiadó számos jelentős szerzőjének köteteit szerkesztette. Ezt követően néhány évig szabadúszóként, majd a Libri Kiadó szerkesztőjeként tevékenykedett. Dávid Anna 2015-ben főszerkesztőként tért vissza a Magvetőhöz, most a kiadó igazgatójaként folytatja munkáját. 
Képtalálat a következőre: „szabó tibor benjámin”
Szabó Tibor Benjámin (képünkön) író, irodalomkritikus 2011–2014 között az Új Könyvpiac könyvszakmai magazin felelős szerkesztője volt, majd az Athenaeum Kiadó főszerkesztőjeként dolgozott tovább. Igazgatóként célja, hogy a minőségi szórakoztató irodalom és ismeretterjesztés az erősödő piaci versenyben is megtalálja közönségét.

Képtalálat a következőre: „nyáry krisztián”
Nyáry Krisztián(képünkön) irodalomtörténész, a Líra csoporthoz tartozó Corvina Kiadó szerzője az elmúlt két évtizedben kommunikációs szakemberként dolgozott, majd 2015 elején lett a Magvető és az Athenaeum kiadók igazgatója. Szakmai tapasztalataira a két patinás könyvkiadó után most a Líra Könyv Zrt. kreatív igazgatójaként számít a cégcsoport vezetése. „Amikor átvettem a Magvető és az Athenaeum Kiadó vezetését, a meglévő erős kiadói hagyományok megtartása mellett elsősorban új, fiatal olvasók elérésére volt a célom. Ezért újult meg az arculatunk, ezért erősítettük jelenlétünket a közösségi médiában, ezért kísérleteztünk újszerű kommunikációs kiadványokkal, szokatlanabb könyvbemutatókkal, rendezvényekkel. A Líra csoport kreatív igazgatójaként továbbra is elsősorban az olvasókkal való szorosabb kapcsolat kiépítéséért felelek majd, de immár a cégcsoport többi kiadójára is figyelnem kell” – tette hozzá Nyáry Krisztián.

A Líra Kiadói Csoport kiadói márkái: AthenaeumCorvinaGeneral PressMagvetőManó Könyvek,Menő KönyvekRózsavölgyi és társaSzépmíves Könyvek 

2016. június 10., péntek


A Corvina Kiadó dedikálásai és újdonságai az Ünnepi KönyvhétenDedikálások (51. stand)

JÚNIUS 11. SZOMBAT
15.00Kovács Mónika
16.00dr. Sándor Zsuzsa
17.00Simon Róbert

JÚNIUS 12. VASÁRNAP
14.00Gellér Katalin
15.00Görgey Gábor
16.00Márton András

Újdonságok

Óda a sörhöz

Irodalmi antológia

Őseink mindig a bor dicséretét zengték, ám amióta léteznek tárgyi és írásos emlékek, tudjuk, hogy itták a sört is, csak épp nem dicsekedtek vele. A sumérok például rengeteget fogyasztottak, és hála a masszív agyag- és kőtábláiknak, maradt fenn olyan kocsmadal, amelyben a sör dicséretét zengik. No és ott a Kalevala, a finnek őseposza: annyi sört vedelnek benne, hogy az olvasó önkéntelenül is a pohár után nyúl. A későbbi korok íróinak és költőinek névsora pedig kifejezetten impozáns, gondoljunk csak Goethére, Victor Hugóra vagy Dosztojevszkijre. Nálunk Ady, Jókai, Mikszáth, Móricz, József Attila emelik poharuk… S persze szerepel válogatásunkban a sörgyárak trubadúrja, a cseh Hrabal, akinek talán nem is létezik hiteles fotója habos korsó nélkül. És nekünk, magyaroknak is dagadhat a keblünk: ahogyan Krúdy zenésíti meg a témát, az a szimfóniák szimfóniája, sÖrömódával a végén. Előre hát a habzó szövegtenger sűrűjébe, kedves Olvasó, egészségünkre… és fenékig! Dr. Sándor Zsuzsa: Az auschwitzi könyvelő

Oskar Gröning pere

Németország, a 80-as évek közepén. Egy bélyeggyűjtő klubban egy férfi a holokauszttagadás üldözése ellen érvel, Auschwitz-hazugságot emleget, a koncentrációs táborokat zsidó kitalációnak véli. Oskar Gröning, az egykori auschwitzi könyvelő nem hagyja annyiban. A hallottak talán igazságérzetét sértik, talán valamiféle moralitás kerekedik benne felül, amikor megtöri saját hallgatását és levelet ír az illetőnek: „Én ott voltam. Mindent láttam.” Írását elküldte barátainak, ismerőseinek, rokonainak is. Két fia soha többé nem állt vele szóba.
Oskar Gröning beszélni kezdett. Majd felelősségre vonták és 2015-ben bűnösnek találták 300 000 magyar áldozat meggyilkolásában való bűnsegélyben. Sándor Zsuzsa riportkönyve pontosan követi a pert, tényszerűen ismerteti a bizonyítékokat, leírja a tanúvallomásokat, sőt, helyszíni tudósítását túlélőkkel készített interjúkkal is kiegészíti. Az auschwitzi könyvelőt olvasva elemien érezzük annak a kérdésnek a súlyát, hogy pontosan mit is jelent a szó: igazságszolgáltatás. Gellér Katalin: A magyar szimbolizmus

A Stílusok – Korszakok sorozat legújabb kötete

A könyv a 19. század végén kialakuló új művészeti irányzat, a szimbolizmus magyarországi történetét vizsgálja. Részletesen bemutatja, melyek voltak az irányzat jellemző vonásai, és miképp jelent meg a szimbolizmus a magyar képzőművészetben is. Pontos képet kapunk arról, hogyan vélekedtek a hazai művészek és kritikusok róla, majd az egyes kiemelkedő magyar mesterek munkáiban hogyan mutatkozott meg hatása; olyan nagyszerű alkotók életművében találkozhatunk ugyanis szimbolista vonásokkal, mint Mednyánszky László, Csontváry Kosztka Tivadar, Gulácsy Lajos, Nagy Sándor, Körösfői-Kriesch Aladár vagy Rippl-Rónai József. Náluk is kiemelt témává vált – a szimbolizmus jelentős külföldi mestereihez hasonlóan – a mítoszok idézése, a halál misztériumának kutatása, az élet és a művészet forrásához és az életfához való zarándoklat, egy tökéletesebb világ utáni vágyódás, amelyek az irányzat legjellemzőbb vonásainak számítanak. A kor divatos életfilozófiái és misztikus tanai jelentős hatást gyakoroltak az ő alkotásaikra is, amelyekkel beírták nevüket a magyar művészettörténetbe. 98 színes és fekete-fehér reprodukcióval. 

Kovács Mónika: Kollektív emlékezet és holokausztmúlt


Kovács Mónika kollektív emlékezetről és holokausztoktatásról szóló könyve arra tesz kísérletet, hogy meghatározza a múltfeldolgozás homályos – és gyakran politikai eszközként használt – fogalmát, és feltárja azokat a szociálpszichológiai folyamatokat, amelyek elősegítik, vagy éppen hátráltatják a holokauszt tanulságainak levonását. A kötet kutatási eredmények és kísérletek ismertetésén keresztül nemcsak átfogó ismertetőt nyújt ezekről a folyamatokról, azok hátteréről vagy éppen változásairól, hanem sorvezetőül is szolgálhat a holokausztoktatás során.

„Kovács Mónika szakszerű kötete a maga józan tárgyszerűségével, ismeretgazdag átlátásával, módszeres oktatási javaslataival értékes hozzájárulás a kollektív emlékezet tanulmányozásához és konstruktív alakításához.”
Hunyady György szociálpszichológus, akadémikus

„Kihangosítja, mások számára is elérhetővé teszi egy olyan egyetemi oktató nézeteit, aki megalkuvás nélküli szakmaisággal állt helyt a magyar holokausztmúlt oktatásáról és reprezentációjáról folytatott politikai felhangoktól sem mentes vitákban.”
Bíró Anna-Mária emberi jogi szakértő, a Tom Lantos Intézet igazgatója

„Mert ahhoz, hogy zaklató vitáink valaha nyugvópontra jussanak, nemcsak azzal kell tisztában lennünk, mi az, ami hiányzik, hanem azzal is, mi az, ami ebben a folyamatban elérhető, és hogyan érhetjük el a kívánatoshoz közelítő állapotot.”
Szántó T. Gábor író, a Szombat főszerkesztője 


Bérczes Tibor: Élni és halni hagyni

Beszélgetések a holland eutanáziagyakorlatról
Azt szinte mindenki tudja, hogy Hollandiában legális az eutanázia. Azt viszont már jóval kevesebben, hogy ezzel a lehetőséggel milyen feltételek mellett lehet élni – illetve ez esetben meghalni –, és a legalizálás óta eltelt tizenöt év milyen kérdésekkel és dilemmákkal szembesítette a holland társadalmat. Az itt közölt beszélgetések egyértelművé teszik, hogy az eutanáziával kapcsolatos kérdésekre mindig is világnézetfüggő marad a válasz, de azt is, hogy jobb, ha eggyel több, mint ha eggyel kevesebb választási lehetőségünk van. A legalizálással korántsem zárult le, csak új szakaszába lépett az eutanáziáról immár jó ötven éve zajló hollandiai diskurzus. Talán, hisz ezért készültek, ezek az interjúk is hozzájárulnak majd ahhoz, hogy ez a vita egyszer majd nálunk is ténylegesen elkezdődjön. Egils saga – Északi források


Egils sagaKötetünk az „Északi források / Fontes Boreales” könyvsorozat második kiadványa, így hát nem kell megismételnünk azt, ami már az előző kötetben is olvasható volt. Most is egy - mai fogalommal élve: „regényméretű” – ezeréves prózai elbeszélésnek eredetiből készült magyar fordítását közöljük. Ennek a műfajnak világszerte ismert és éppen a régi izlandi nyelvből vett elnevezése: saga (ejtsd: „szága”). A sagák ékesen bizonyítják, hogy az i. sz. 10-14. század között Izlandon, a skandináv telepesek körében már nagyszabású és sokrétű irodalom alakult ki, mégpedig az emberek mindennap használt, saját nyelvén. Páratlan jelenség volt ez az akkori Európában. Maga a műfaj megnevezése a segja (ejtsd: „szeija”), „mondani, elbeszélni, beszámolni” igéből származik, és ez is jelzi, hogy előbb szóban emlegették az érdekes történeteket a családban, nemzetségben, településen, majd le is írták őket, a szövegekből azután gyakran további másolatok készültek, és így Izland szinte egész szigetén ismertté válhattak.

A sorozat előző kötete:
Völsunga saga

Görgey Gábor: Vadászszőnyeg (angol)


Vadászszőnyeg Görgey Gábor Utolsó jelentés az Antarktiszról című önéletrajzi regénysorozatának első kötete, amely először 1988-ban jelent meg. Ez a könyv első angol nyelvű kiadása. 
line2016. június 6., hétfő

A General Press Könyvkiadó júniusi újdonságaiDebbie Macomber: Hétköznapi csodák

Debbie Macomber: Hétköznapi csodákCoco és Katie a középiskola óta barátnők, és azért térnek most vissza Cédrusligetbe, hogy részt vegyenek a tízéves osztálytalálkozójukon. Coco szívét itt törte össze az iskola nagymenője, megalázó helyzetbe hozva őt; Katie pedig első szerelmét utasította vissza itt, minden magyarázat nélkül, kegyetlenül. Egyiküknek bosszúra fáj a foga, másikuk egy újabb esélyt szeretne a sorstól és élete szerelmétől. A város, a múlt helyszínei még inkább felerősítik bennük azokat az érzéseket, amelyek egy évtizede gúzsba kötik őket, és mindketten csak abban bízhatnak, hogy a viszontlátással képesek lesznek kiszabadulni érzelmeik kalodájából.
Hasonló kalodában érzi magát Jo Marie is, a Rózsakikötő tulajdonosa, amióta Mark Taylor szerelmet vallott neki. Eddig abban a hitben volt, hogy ők ketten barátok, de talán tényleg többet jelentenek egymás számára? A férfi titka azonban kettejük közé áll, és Mark úgy dönt, inkább elhagyja Cédrusligetet, mint hogy a szerelmük beteljesedjen. Jo Marie egyre kétségbeesettebben, mégis tehetetlenül figyeli a készülődő férfit, és érzelmei zűrzavarában egyedül új vendégei, valamint pár régi barát nyújt számára kapaszkodót. Vajon elég ez ahhoz, hogy mint annyiszor, a Rózsakikötő minden fájó szívnek gyógyulást hozzon?


line

Debbie Macomber: Megszerettelek (e-novella)

Debbie Macomber: MegszerettelekA világhírű bestsellerszerző e-novellája csavar egyet a már jól ismert Rózsakikötő-történeteken. A főhőse kivételesen nem Jo Marie, hanem Mark, a mogorva, rigolyás ezermester. Az ő szemszögéből látjuk a cédrusligeti panzió, a Rózsakikötő vonzó tulajdonosát és azokat a történéseket, amelyek kettejük sorsát egyre közelebb és közelebb hozzák egymáshoz.
A felhőtlen szórakozást ígérő novellában Markot szokatlan érzések kerítik hatalmukba Jo Marie jelenlétében, élvezi a közös kávézásokat, az újabb és újabb feladatokat a panzió körül, mégis düh és türelmetlenség lesz úrrá rajta, amikor egy véletlen baleset következtében kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Nem tud mit kezdeni tobzódó érzelmeivel, és nyomozásba kezd, bebarangolva a saját lelkét, megfigyelve a másik rezdüléseit, hogy rájöjjön, vajon tényleg elrabolták-e a szívét.

A novella kizárólag e-könyvként kapható.Linwood Barclay: Nincs menekvés

Te mi mindent tennél meg a szeretteidért?
Linwood Barclay: Nincs menekvésTerry Archer és családja néhány évvel ezelőtt már megjárta a poklok poklát, kis híján mindnyájan az életüket vesztették, ám úgy tűnik, a sors továbbra sem kíméli őket. A férfinak, aki minden erejével azon van, hogy összetartsa törékeny egységüket, újabb kihívással kell szembenéznie: lázadó kamasz lánya, Grace az éjszaka közepén felhívja őt, és arra kéri, azonnal menjen érte, mert valami borzalmas dolog történt...
Időközben a városban élők nyugalmát is megzavarja a hír, miszerint két nyugdíjas tanárt kegyetlen módon megöltek az otthonukban, majd nem sokkal később a rendőrök egy fiatal férfi holttestére bukkannak. Vajon összefügg a két eset, és ha igen, miképpen?
A rendőrséggel párhuzamosan Terry is nyomozni kezd, hogy kiderítse, mi történhetett a lányával azon az éjjelen, egy idegen házban, ahová a barátjával törtek be, aki időközben köddé vált. Grace érdekében pedig hajlandó szinte bármire, noha tudja: a tettei következményei elől nem menekülhet.Donna MacMeans: Nászéjszaka

Donna MacMeans: NászéjszakaFrancesca a tizenkilencedik századi Amerika egyik leggazdagabb családjának örököse, de nehezen viseli az ezzel járó kötöttségeket: úgy érzi, az illemszabályok gúzsba kötik az életét. Ráadásul gyerekkora óta irtózik a tömegtől, és arról ábrándozik, hogy csendesen él választottja, egy hétköznapi ügyvéd oldalán. Törtető anyja azonban a vagyon mellé címet is akar szerezni a családnak, ezért egy elszegényedett angol herceget szemel ki a lánya jövendőbelijének. Nem elég, hogy szegény Francescát elszakítják a szerelmétől, még a rideg Angliába is el kell költöznie. Arra azonban végképp nem számít, hogy a nászéjszakáját olvasással fogja tölteni. Újdonsült férjét ugyanis a szerelemnél láthatólag jobban érdekli, hogy neje alaposan megismerje leendő családja történetét és az angol etikettet. Szerencsére a családfán kívül más olvasnivalót is talál: egy kurtizán naplója kerül a kezébe, amelyből megtanulhatja, hogyan csavarhatja el a szigorú herceg fejét.

Donna MacMeans szenvedélyes és egyben szellemes regényének szereplői, az újgazdag amerikai örökösnő és a konzervatív angol herceg első ránézésre nem is különbözhetnének jobban egymástól. Minél több időt töltenek azonban együtt, annál inkább rájönnek, hogy közelebb állnak egymáshoz, mint először gondolták.


Világadapter – a Magvető Kiadó Ünnepi Könyvhétre megjelenő köteteinek premierje


Június 10-én, pénteken szeretettel várjuk a közönséget – a hagyományokhoz hűen – a Magvető Kiadó Ünnepi Könyvhétre megjelenő köteteinek premierjére. Napjaink magyar irodalmának legfontosabb és legizgalmasabb szerzői idén is ekkor és itt olvasnak fel első alkalommal vadonatúj műveikből.
A közönség ezen az esten szöveg-közelből találkozhat kedves szerzőivel, a nyomdából érkezett friss példányok pedig a helyszínen megvásárolhatók és dedikáltathatók.

Fellépő szerzőink: Bán ZsófiaBencsik OrsolyaDarvasi LászlóEsterházy PéterGyőrffy Ákos,Milbacher RóbertOravecz ImreTóth KrisztinaZávada Pál

Közreműködik: Kovács Márton (hegedű) és Rozs Tamás (cselló)
Az est házigazdája: Bálint András és Szegő János

Időpont: 2016. június 10. péntek 19 óra

Helyszín: Radnóti Színház (1065 Budapest, Nagymező u. 11.)

Jegyek válthatók: 1065 Budapest, Nagymező u. 11., (06-1) 343-6792, 321-0600/112,www.radnotiszinhaz.hu/jegyvasarlas

A rendezvény Facebook-eseménye »

ikálásai az Ünnepi Könyvhéten


Beérkező levelek
x

Szerzőink dedikálásai a Könyvhéten


DEDIKÁLÁSOK A VÖRÖSMARTY TÉREN
JÚNIUS 9. CSÜTÖRTÖK
16.30Esterházy Péter
17.30Szijj Ferenc
18.30Bognár Péter, Kiss Tibor Noé

JÚNIUS 10. PÉNTEK
14.00Kiss Noémi
15.00Danyi Zoltán, Szvoren Edina
16.00Röhrig Géza
17.00Oravecz Imre

JÚNIUS 11. SZOMBAT
11.00Csabai László, Milbacher Róbert
12.00Győrffy Ákos, Kántor Péter
13.00Bodor Ádám
14.00Nádasdy Ádám
15.00Bán Zsófia
16.00Tóth Krisztina, Spiró György
17.00Esterházy Péter
18.00Cserna-Szabó András, Totth Benedek

JÚNIUS 12. VASÁRNAP
11.00Bencsik Orsolya, Boldizsár Ildikó
12.00Tamás Zsuzsa
13.00Marno János
14.00Darvasi László, Grecsó Krisztián
15.00Dragomán György, Szabó T. Anna, Závada Pál
16.00Bereményi Géza
17.00György Péter, Szaniszló Judit

line
… AZ ÍRÓK BOLTJÁNÁL, A LISZT FERENC TÉREN

JÚNIUS 11. SZOMBAT
15.00–16.00Körkép és a Szép versek antológiák szerzői
16.00–17.00a Magvető könyvheti szerzői


A LÍRA ÚJBUDAI STANDJÁNÁL, AZ ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT MELLETT

JÚNIUS 10. PÉNTEK
17.00Grecsó Krisztián

JÚNIUS 11. SZOMBAT
11.00Závada Pál


Programjaink az Ünnepi Könyvhéten
és szerzőink a Margó Irodalmi Fesztiválon


JÚNIUS 8. SZERDA
Aegon-díj 2016: Oravecz Imre | Margó Irodalmi Fesztivál
19 óra, Petőfi Irodalmi Múzeum, Díszterem
A szerzővel Winkler Nóra beszélget. A Távozó fa című verseskötetéért Oravecz Imre nyerte el a 2016-os Aegon Művészeti Díjat. Apró megfigyelések, végtelen következtetések az élet örök körforgásáról. A természetből rajzolódik ki az ember, és az életből a halál.

JÚNIUS 9. CSÜTÖRTÖK
A sántakutya: Amerika Igazmondó monológok | Margó Irodalmi Fesztivál
19 óra, Dumaszínház
Fellépők: Bán Zsófia, Fiáth Tita, Kollár-Klemencz László, Oravecz Imre, Totth Benedek
Mi közük a hopi indiánoknak az Aegon-díjhoz? Mi a különbség a magyar és az amerikai börtönök között? Így néz ki az amerikai álom magyar szemmel. A sántakutyában művészek és kulturális szereplők mesélnek történeteket saját életükről – őszintén. Ez alkalommal Amerika az apropó.

Nádasdy Ádám és az Isteni Színjáték | Margó Irodalmi Fesztivál
20 óra, Premier Kultcafé, Nagyterem
Nádasdy Ádám 2009-ben kezdte el újrafordítani Dante Isteni Színjátékát, hogy kicsit fel- és megpiszkálja az olvasókat. A szerző előadását a MOME Tervezőgrafika Tanszékén készült illusztrációk vetítése egészíti ki.

Hazai-díj, 2016: Bartók Imre | Margó Irodalmi Fesztivál
21 óra, Premier Kultcafé, Nagyterem
A szerzővel Németh Gábor beszélget
A Hazai Attila Irodalmi Díjjal az alapítvány a fiatalon elhunyt író emlékét ápolja, és segíti a hozzá hasonlóan nyitott, újító szellemiségű szerzőket. Első díjazottjuk Bartók Imre. Az esten az író Láttam a ködnek országát című új regénye is bemutatásra kerül. Irodalomelmélet, létfilozófia, világregény, szörnydráma. Testesült tudatok és tudatlan testek.

JÚNIUS 10. PÉNTEK
Világadapter – A Magvető Kiadó Ünnepi Könyvhétre megjelenő köteteinek premierje
19 óra, Radnóti Színház
Fellépő szerzőink: Bán Zsófia, Bencsik Orsolya, Darvasi László, Esterházy Péter, Győrffy Ákos, Milbacher Róbert, Tóth Krisztina, Závada Pál
Az est házigazdája: Bálint András és Szegő János

Jegyek válthatók: www.radnotiszinhaz.hu/jegyvasarlas

Kedvencek temetője: Pilinszky János | Margó Irodalmi Fesztivál
20:30, Petőfi Irodalmi Múzeum, udvar
Házigazda: Horváth Kristóf, Bob és Bobék Orchestra
„Kimondhatatlanul jól van, ami van. Minden tetőről látni a napot” – írta a harmincöt éve elhunyt Pilinszky János. A nagyszabású zenés költői esten kísérletet teszünk az életmű kiemelt verseinek újraértelmezésére és továbbgondolására.

Pátosz a káoszban – Centauri | Margó Irodalmi Fesztivál
21 óra, Petőfi Irodalmi Múzeum, Vörös Szalon
Salinger és a lobotómia, Jack London és a Balaton jege, zafírtúra és természetfotózás. A fél ország fuvarozta és navigálta, de végre az olvasói előtt is leveszi a kalapját. Országos Centauri-premier a Margón.

JÚNIUS 11. SZOMBAT
Egy piaci nap – Závada Pál regényének bemutatója | Margó Irodalmi Fesztivál
17 óra, Petőfi Irodalmi Múzeum, Díszterem
A szerzővel Hegedűs D. Géza beszélget
Mi vezet arra embereket, hogy csoportba verődve mások ellen támadjanak? És miféle helyzetek, beidegződések és indulatok idézhetik elő azt, hogy falusi járókelők, piaci vásárlók nekiessenek a szomszédaiknak, akik nemrég halálgyárakból menekültek meg? Hogyan kerülhet valaki a lincselők közé? Závada Pál új regénye az 1946-os magyarországi antiszemita pogromok történetén keresztül keresi a választ.

Taligás – Darvasi László regényének bemutatója | Margó Irodalmi Fesztivál
18 óra, Petőfi Irodalmi Múzeum, Díszterem
A szerzővel Vojnich Erzsébet beszélget
Taligás krimibe illő nyomozás a szegedi boszorkányperekről, ugyanakkor mágikus realista utazás az emberi lélek kiismerhetetlen tájain. Megrázó és megejtő látomás a szorongásról és a szenvedélyről.

Jelmezbál – Grecsó Krisztián és Grecsó Zoltán összművészeti estje | Margó Irodalmi Fesztivál
19 óra, Petőfi Irodalmi Múzeum, udvar
Közreműködik Döbrösi Laura és Kertész Endre
„A falu zárt, kegyetlen és szép világ, olyan gyökér, olyan életkezdés, ami örökre meghatároz.” Erről a közös identitásról mesélnek a Grecsó fivérek egészen más nyelven, egészen másképpen. A közös est inkább különös küzdelem, lelki leltár, virtuális családállítás.

Könyvek éjszakája a Magvetőnél
19 óra, Vörösmarty tér
A kiadó könyvheti szerzői várják az olvasókat egy fröccsre a pavilonunk előtt.

JÚNIUS 12. VASÁRNAP
Kortárs körsvenk, 2016 – Filmbemutató | Margó Irodalmi Fesztivál
17:30, Premier Kultcafé
Film a tíz legjobbról. Dragomán marosvásárhelyi szomszédja csak pénzért engedte, hogy bakelitlemezeit hallgatva jegyzetelje a dalszövegeket. Oravecz az erdőbe jár sétálni, mert a falubeliek úgysem kirándulnak. Szvoren Edinának Barnás Ferenc volt a filozófiatanára, Térey szerint az építész felelőssége sokkal nagyobb, mint a költőé. Danyi Zoltánnal Újvidéken, Esterházyval Berlinben, Rakovszkyval Sopronban volt a stáb, Réz Pálról Parti Nagy beszél, Marno szerint az olvasók megnyeréséhez érzelemdús szövegre van szükség, Bartis kutyája fotómodellnek sem utolsó. Ruszthi Zsolt filmje az Aegon Művészeti Díj idei döntős íróiról.

Világadapter – Tóth Krisztinával Lator László beszélget | Margó Irodalmi Fesztivál
18 óra Petőfi Irodalmi Múzeum, Díszterem
Városok, tárgyak, emberek, bosszantó vagy épp mulatságos történetek indítják el a verseket, hogy aztán a költőt követve járhassuk végig az utat a hétköznapi, mégis alapvetően fontos dolgok megértéséig. A Világadapter hol játékosan, hol megrázó komolysággal mesél az idő múlásáról, a távolodásról, a fájdalmakról és a veszteségekről.

mezítlét – Röhrig Gézával Boldizsár Ildikó beszélget | Margó Irodalmi Fesztivál
19 óra Petőfi Irodalmi Múzeum, Díszterem
Röhrig lírája egyszerre érzékeny és brutális. Egyéni és családi tragédiák sűrűjébe kerülünk, mégis úgy érezzük, ő végig fogja a kezünket és vezet minket. Költői programját egy szóban így ragadta meg: mezítlét. A Saul fia főszereplője verseiben is lemegy a mélybe, oda, hol sír és gyökér már nem egymás mellett van, de voltaképpen ugyanaz.

www.margofeszt.hu     www.magveto.hu

2016. június 1., szerda

Az auschwitzi könyvelő-meghívó a bemutatóra

Képtalálat a következőre: „corvina kiado logo”

A Corvina Kiadó tisztelettel meghívja Önt 
Dr. Sándor Zsuzsa
Az auschwitzi könyvelő
Oskar Gröning pere
című könyvének bemutatójára.

Időpont: 2016. június 13. hétfő, 17:00

Helyszín: Újlipótvárosi Klub Galéria
Cím: 1136, Budapest, Tátra u. 20/b
A beszélgetésen részt vesz Dr. Bárándy Péter ügyvéd, Dr. Sándor Zsuzsa író, ügyész, bíró, a könyv szerzője, Gál J. Zoltán újságíró és Hevesi Judit, a könyv szerkesztője. 

line
Képtalálat a következőre: „az auswitzi könyvelő”

Dr. Sándor Zsuzsa: Az auschwitzi könyvelő

Oskar Gröning pere

Németország, a 80-as évek közepén. Egy bélyeggyűjtő klubban egy férfi a holokauszttagadás üldözése ellen érvel, Auschwitz-hazugságot emleget, a koncentrációs táborokat zsidó kitalációnak véli. Oskar Gröning, az egykori auschwitzi könyvelő nem hagyja annyiban. A hallottak talán igazságérzetét sértik, talán valamiféle moralitás kerekedik benne felül, amikor megtöri saját hallgatását és levelet ír az illetőnek: „Én ott voltam. Mindent láttam.” Írását elküldte barátainak, ismerőseinek, rokonainak is. Két fia soha többé nem állt vele szóba.
Oskar Gröning beszélni kezdett. Majd felelősségre vonták és 2015-ben bűnösnek találták 300 000 magyar áldozat meggyilkolásában való bűnsegélyben. Sándor Zsuzsa riportkönyve pontosan követi a pert, tényszerűen ismerteti a bizonyítékokat, leírja a tanúvallomásokat, sőt, helyszíni tudósítását túlélőkkel készített interjúkkal is kiegészíti. Az auschwitzi könyvelőt olvasva elemien érezzük annak a kérdésnek a súlyát, hogy pontosan mit is jelent a szó: igazságszolgáltatás.

Képtalálat a következőre: „az auswitzi könyvelő”(képünkön: Oskar Gröning)